Birlikte Yanıt

Posted by

Duyurular >> Duyuru Anasayfa

Yaşadığımız şehir BREMERHAVEN de birlikte yaşamın önünde engel olan nazilerin yapmak istediği yürüyüş,birlikte yaşamdan yana olan insanlar tarafından ortak bir PROTESTO yürüyüşü ile engellenmiştir. Dün birlikte yaptığımız bu yürüyüş, bir daha göstermiştirki birlikte yaşamdan yana olan insanlar, ortak sorunlar karşısında birlikte tavır koymak durumundadırlar.

Göçmen örgütlenmeleri, sadece geldikleri ülkelerin sorunlarıyla değil,yaşadıkları ülkelerdeki toplumsal sorunlarada duyarlı olmak zorundadırlar.Bundan sonrada tüm duyarlı kesimlerin,üzerlerine düşen sorumlulukları yaşamın her alanında göstermeleri ortak bir sorumluluktur.
[Geri]